Các nước tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em như thế nào?

Tiêm vaccine Pfizer-BioNTech liều 2 cho một thiếu niên 16 tuổi ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine Pfizer-BioNTech liều 2 cho một thiếu niên 16 tuổi ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine Pfizer-BioNTech liều 2 cho một thiếu niên 16 tuổi ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top