Tây Ban Nha sẽ xét nghiệm COVID-19 với người không có triệu chứng

Một người đàn ông đang sử dụng điện thoại khi ngang qua Cung điện Hoàng Gia Tây Ban Nha trong khi quốc gia này đang phong tỏa vì COVID-19. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông đang sử dụng điện thoại khi ngang qua Cung điện Hoàng Gia Tây Ban Nha trong khi quốc gia này đang phong tỏa vì COVID-19. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông đang sử dụng điện thoại khi ngang qua Cung điện Hoàng Gia Tây Ban Nha trong khi quốc gia này đang phong tỏa vì COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top