Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha được đưa tới nhà xác tạm hoán cải từ sân băng ở trung tâm thương mại Palacio de Hielo. Ảnh: Getty.
Người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha được đưa tới nhà xác tạm hoán cải từ sân băng ở trung tâm thương mại Palacio de Hielo. Ảnh: Getty.
Người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha được đưa tới nhà xác tạm hoán cải từ sân băng ở trung tâm thương mại Palacio de Hielo. Ảnh: Getty.
Lên top