Bước ngoặt đáng mừng trong nỗ lực phát hiện COVID-19 ở Iran

Iran sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) vào trong việc phát hiện COVID-19. Ảnh: Tasnim News
Iran sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) vào trong việc phát hiện COVID-19. Ảnh: Tasnim News
Iran sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) vào trong việc phát hiện COVID-19. Ảnh: Tasnim News
Lên top