Thêm một nước Châu Á phát hiện ca mắc biến thể Delta Plus mới

Hàn Quốc phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Delta Plus. Ảnh: AFP
Hàn Quốc phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Delta Plus. Ảnh: AFP
Hàn Quốc phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Delta Plus. Ảnh: AFP
Lên top