WHO nghiên cứu đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta

Biến thể Lambda. Ảnh: Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID)
Biến thể Lambda. Ảnh: Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID)
Biến thể Lambda. Ảnh: Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID)
Lên top