Sứ mệnh Mặt trăng của Trung Quốc đạt cột mốc hoành tráng

Tàu thám hiểm Thỏ Ngọc 2 của Trung Quốc trên Mặt trăng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu thám hiểm Thỏ Ngọc 2 của Trung Quốc trên Mặt trăng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu thám hiểm Thỏ Ngọc 2 của Trung Quốc trên Mặt trăng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top