Trung Quốc thực hiện sứ mệnh đặc biệt trên mặt trăng lần đầu sau 50 năm

Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò lên mặt trăng để thu thập mẫu đất, đá, trong sứ mệnh đầu tiên sau 50 năm. Ảnh: AFP
Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò lên mặt trăng để thu thập mẫu đất, đá, trong sứ mệnh đầu tiên sau 50 năm. Ảnh: AFP
Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò lên mặt trăng để thu thập mẫu đất, đá, trong sứ mệnh đầu tiên sau 50 năm. Ảnh: AFP
Lên top