Trung Quốc lần đầu tiên đưa tàu thám hiểm hạ cánh xuống sao Hỏa

Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc hạ cánh xuống hành tinh đỏ. Ảnh: CNSA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc hạ cánh xuống hành tinh đỏ. Ảnh: CNSA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc hạ cánh xuống hành tinh đỏ. Ảnh: CNSA
Lên top