NASA sắp phóng vệ tinh mạnh nhất từ trước đến nay

NASA dự kiến phóng vệ tinh Landsat 9 vào ngày 27.9. Ảnh: USGS
NASA dự kiến phóng vệ tinh Landsat 9 vào ngày 27.9. Ảnh: USGS
NASA dự kiến phóng vệ tinh Landsat 9 vào ngày 27.9. Ảnh: USGS
Lên top