Trung Quốc đột phá về vật liệu sản xuất chip nhỏ bằng 1/10 sợi tóc

Sản xuất chip ở Trung Quốc. Ảnh: VCG
Sản xuất chip ở Trung Quốc. Ảnh: VCG
Sản xuất chip ở Trung Quốc. Ảnh: VCG
Lên top