Sông Hằng liệu có trở thành nguồn lây COVID-19 hay không?

Các nhân viên y tế đang xử lý các thi thể nhiễm COVID-19 được vớt bên bờ sông Hằng. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế đang xử lý các thi thể nhiễm COVID-19 được vớt bên bờ sông Hằng. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế đang xử lý các thi thể nhiễm COVID-19 được vớt bên bờ sông Hằng. Ảnh: AFP
Lên top