Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

Các bác sĩ Ấn Độ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ngay cửa ra vào của bệnh viện.
Các bác sĩ Ấn Độ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ngay cửa ra vào của bệnh viện.
Các bác sĩ Ấn Độ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ngay cửa ra vào của bệnh viện.
Lên top