Tất cả virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới nặng bao nhiêu?

Mỗi hạt virus SARS-CoV-2 có trọng lượng siêu nhỏ. Ảnh: Wiki
Mỗi hạt virus SARS-CoV-2 có trọng lượng siêu nhỏ. Ảnh: Wiki
Mỗi hạt virus SARS-CoV-2 có trọng lượng siêu nhỏ. Ảnh: Wiki
Lên top