Đột phá khảo cổ Trung Quốc viết lại nền văn minh sông Dương Tử

Hiện vật khảo cổ Trung Quốc ở di chỉ Tỉnh Đầu Sơn. Ảnh: CGTN/Xinhua
Hiện vật khảo cổ Trung Quốc ở di chỉ Tỉnh Đầu Sơn. Ảnh: CGTN/Xinhua
Hiện vật khảo cổ Trung Quốc ở di chỉ Tỉnh Đầu Sơn. Ảnh: CGTN/Xinhua
Lên top