Phát hiện người Neanderthal tuyệt chủng từng ăn cá mập và cá heo để tồn tại

Càng cua được tìm thấy trong hang mà người Neanderthals sinh sống. Ảnh: João Zilhão
Càng cua được tìm thấy trong hang mà người Neanderthals sinh sống. Ảnh: João Zilhão
Càng cua được tìm thấy trong hang mà người Neanderthals sinh sống. Ảnh: João Zilhão
Lên top