Phát hiện hóa thạch đầu cá mập 330 triệu năm

Hóa thạch đầu cá mập 330 triệu năm mới được khám phá ở trong công viên quốc gia hang Mammoth ở bang Kentucky, miền Nam nước Mỹ. Ảnh: CNN
Hóa thạch đầu cá mập 330 triệu năm mới được khám phá ở trong công viên quốc gia hang Mammoth ở bang Kentucky, miền Nam nước Mỹ. Ảnh: CNN
Hóa thạch đầu cá mập 330 triệu năm mới được khám phá ở trong công viên quốc gia hang Mammoth ở bang Kentucky, miền Nam nước Mỹ. Ảnh: CNN
Lên top