Kinh ngạc với thuyền của Pharaoh Ai Cập bảo quản nguyên vẹn 5.000 năm

Chiếc thuyền của Pharaoh Ai Cập được tìm thấy nguyên vẹn sau 5.000 năm. Ảnh: Getty Images
Chiếc thuyền của Pharaoh Ai Cập được tìm thấy nguyên vẹn sau 5.000 năm. Ảnh: Getty Images
Chiếc thuyền của Pharaoh Ai Cập được tìm thấy nguyên vẹn sau 5.000 năm. Ảnh: Getty Images
Lên top