Phát hiện cổ vật Ai Cập bí ẩn 3.400 năm tuổi ngoài khơi Israel

Bà Shirly Ben-Dor Evian cùng chiếc mỏ neo đá. Ảnh: Bảo tàng Israel
Bà Shirly Ben-Dor Evian cùng chiếc mỏ neo đá. Ảnh: Bảo tàng Israel
Bà Shirly Ben-Dor Evian cùng chiếc mỏ neo đá. Ảnh: Bảo tàng Israel
Lên top