Tiểu hành tinh khổng lồ tiếp cận sát trái đất hôm nay

Một tiểu hành tinh. Ảnh: A Owen/Pixabay
Một tiểu hành tinh. Ảnh: A Owen/Pixabay
Một tiểu hành tinh. Ảnh: A Owen/Pixabay
Lên top