Phát hiện dấu vết tiểu hành tinh rơi xuống Lào 780.000 năm trước

Các nhà địa chất phát hiện tương tác hấp dẫn lớn bất thường trên lãnh thổ Lào. Ảnh minh họa của Pixabay
Các nhà địa chất phát hiện tương tác hấp dẫn lớn bất thường trên lãnh thổ Lào. Ảnh minh họa của Pixabay
Các nhà địa chất phát hiện tương tác hấp dẫn lớn bất thường trên lãnh thổ Lào. Ảnh minh họa của Pixabay
Lên top