Phát hiện hóa thạch thủy quái khổng lồ 500 triệu năm tuổi

Địa điểm phát hiện hóa thạch Titanokorys gainesi. Ảnh: Bảo tàng Hoàng gia Ontario
Địa điểm phát hiện hóa thạch Titanokorys gainesi. Ảnh: Bảo tàng Hoàng gia Ontario
Địa điểm phát hiện hóa thạch Titanokorys gainesi. Ảnh: Bảo tàng Hoàng gia Ontario
Lên top