Tìm thấy hóa thạch cá voi 4 chân đã tuyệt chủng ở Ai Cập

Hóa thạch cá voi 4 chân đã tuyệt chủng được phát hiện ở Ai Cập. Ảnh: Hesham Sellam
Hóa thạch cá voi 4 chân đã tuyệt chủng được phát hiện ở Ai Cập. Ảnh: Hesham Sellam
Hóa thạch cá voi 4 chân đã tuyệt chủng được phát hiện ở Ai Cập. Ảnh: Hesham Sellam
Lên top