Hóa thạch răng cá mập nguyên thủy bí ẩn ở Trung Quốc

Minh họa cá mập Petalodus. Ảnh: Viện Cổ sinh vật học động vật có xương sống và Cổ nhân loại học/ECNS
Minh họa cá mập Petalodus. Ảnh: Viện Cổ sinh vật học động vật có xương sống và Cổ nhân loại học/ECNS
Minh họa cá mập Petalodus. Ảnh: Viện Cổ sinh vật học động vật có xương sống và Cổ nhân loại học/ECNS
Lên top