Báu vật khảo cổ Trung Quốc mới khai quật ở Tam Tinh Đôi

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tại địa điểm khai quật ở Tam Tinh Đôi. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các nhà khảo cổ Trung Quốc tại địa điểm khai quật ở Tam Tinh Đôi. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các nhà khảo cổ Trung Quốc tại địa điểm khai quật ở Tam Tinh Đôi. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top