Phản bác đầy bất ngờ của Nga về thông tin chi tiêu quân sự 2017 bị giảm

Các số liệu trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) về chi tiêu quân sự của Nga năm 2017 là không chính xác, mặc dù xu hướng giảm chi tiêu là đúng. Ảnh: Tass.
Các số liệu trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) về chi tiêu quân sự của Nga năm 2017 là không chính xác, mặc dù xu hướng giảm chi tiêu là đúng. Ảnh: Tass.
Các số liệu trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) về chi tiêu quân sự của Nga năm 2017 là không chính xác, mặc dù xu hướng giảm chi tiêu là đúng. Ảnh: Tass.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top