Nhân sự mới trong nội các đa dạng của ông Joe Biden

Lên top