Bầu cử Mỹ: Ông Trump ra tín hiệu rõ ràng nhất thừa nhận ông Joe Biden thắng

Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top