Mới nhất bầu cử Mỹ 24.11: Thêm chiến thắng cho ông Biden ở Michigan

Ông Joe Biden giành chiến thắng ở bang Michigan. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden giành chiến thắng ở bang Michigan. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden giành chiến thắng ở bang Michigan. Ảnh: AFP
Lên top