Cựu Ngoại trưởng John Kerry

Ông John Kerry tiếp tục đóng góp cho nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ

Thanh Hà |

Trên bất kỳ cương vị nào, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tiếp tục đóng góp cho nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ.