Nguyên nhân bang Nevada kiểm phiếu bầu cử Mỹ chậm

Một nhân viên bầu cử di chuyển máy bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử quận Clark, ở bắc Las Vegas, bang Nevada. Ảnh: AFP.
Một nhân viên bầu cử di chuyển máy bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử quận Clark, ở bắc Las Vegas, bang Nevada. Ảnh: AFP.
Một nhân viên bầu cử di chuyển máy bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử quận Clark, ở bắc Las Vegas, bang Nevada. Ảnh: AFP.
Lên top