Cập nhật kiểm phiếu bầu cử Mỹ mới nhất ngày 7.11 ở các bang chiến địa

Các lá phiếu được sắp xếp để kiểm đếm tại Easton, Pennsylvania. Hiện tại chỉ còn một số bang chiến địa, trong đó có Pennsylvania, đang tiếp tục kiểm đếm các lá phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Ảnh: AFP.
Các lá phiếu được sắp xếp để kiểm đếm tại Easton, Pennsylvania. Hiện tại chỉ còn một số bang chiến địa, trong đó có Pennsylvania, đang tiếp tục kiểm đếm các lá phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Ảnh: AFP.
Các lá phiếu được sắp xếp để kiểm đếm tại Easton, Pennsylvania. Hiện tại chỉ còn một số bang chiến địa, trong đó có Pennsylvania, đang tiếp tục kiểm đếm các lá phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Ảnh: AFP.
Lên top