Đợi kết quả bầu cử Mỹ quá lâu, Nevada thành trò đùa vì thong thả kiểm phiếu

Nhân viên xử lý các lá phiếu bầu cử Mỹ 2020 tại quận Clark, ở Bắc Las Vegas, bang Nevada. Ảnh: AFP.
Nhân viên xử lý các lá phiếu bầu cử Mỹ 2020 tại quận Clark, ở Bắc Las Vegas, bang Nevada. Ảnh: AFP.
Nhân viên xử lý các lá phiếu bầu cử Mỹ 2020 tại quận Clark, ở Bắc Las Vegas, bang Nevada. Ảnh: AFP.
Lên top