Ứng viên Joe Biden tự tin vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden phát biểu tại trung tâm Queen ở Wilmington, Delaware, hôm 5.11. Ông Joe Biden củng cố thế dẫn trước Tổng thống Donald Trump và tin tưởng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ sớm được công bố. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden phát biểu tại trung tâm Queen ở Wilmington, Delaware, hôm 5.11. Ông Joe Biden củng cố thế dẫn trước Tổng thống Donald Trump và tin tưởng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ sớm được công bố. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden phát biểu tại trung tâm Queen ở Wilmington, Delaware, hôm 5.11. Ông Joe Biden củng cố thế dẫn trước Tổng thống Donald Trump và tin tưởng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ sớm được công bố. Ảnh: AFP.
Lên top