Cập nhật kiểm phiếu bầu cử Mỹ mới nhất ngày 6.11 ở các bang chiến địa

Nhân viên kiểm phiếu bên trong cơ quan bầu cử quận Maricopa ở Phoenix, Arizona, hôm 5.11. Ảnh: AFP.
Nhân viên kiểm phiếu bên trong cơ quan bầu cử quận Maricopa ở Phoenix, Arizona, hôm 5.11. Ảnh: AFP.
Nhân viên kiểm phiếu bên trong cơ quan bầu cử quận Maricopa ở Phoenix, Arizona, hôm 5.11. Ảnh: AFP.
Lên top