Mật vụ Mỹ tăng cường bảo vệ theo hướng ông Joe Biden thắng cử

Ứng viên Joe Biden được mật vụ bảo vệ tại Wilmington, Delaware, hôm 3.10. Ảnh: AFP.
Ứng viên Joe Biden được mật vụ bảo vệ tại Wilmington, Delaware, hôm 3.10. Ảnh: AFP.
Ứng viên Joe Biden được mật vụ bảo vệ tại Wilmington, Delaware, hôm 3.10. Ảnh: AFP.
Lên top