Sửng sốt về lý do kiểm phiếu chậm ở bang Pennsylvania

Nhân viên bầu cử xử lý phiếu bầu tại quận Northampton ở Easton, Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử xử lý phiếu bầu tại quận Northampton ở Easton, Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử xử lý phiếu bầu tại quận Northampton ở Easton, Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Lên top