Nguồn gốc mặt trăng: Lý giải bất ngờ của giới khoa học Anh

Mặt trăng có thể hình thành do kết quả sự va chạm của trái đất với hành tinh giả định Theia. Ảnh: AFP
Mặt trăng có thể hình thành do kết quả sự va chạm của trái đất với hành tinh giả định Theia. Ảnh: AFP
Mặt trăng có thể hình thành do kết quả sự va chạm của trái đất với hành tinh giả định Theia. Ảnh: AFP
Lên top