Tìm thấy hành tinh có tiềm năng sống tốt hơn trái đất

Các nhà thiên văn tìm thấy hành tinh có điều kiện sống tốt hơn trên trái đất. Ảnh: Sputnik
Các nhà thiên văn tìm thấy hành tinh có điều kiện sống tốt hơn trên trái đất. Ảnh: Sputnik
Các nhà thiên văn tìm thấy hành tinh có điều kiện sống tốt hơn trên trái đất. Ảnh: Sputnik
Lên top