NASA công bố phát hiện quan trọng về nước trên mặt trăng

Hình minh họa mô tả vị trí miệng núi lửa Clavius của mặt trăng với nước được phát hiện trong đất của mặt trăng ở đây cùng với hình ảnh đài quan sát SOFIA của NASA. Ảnh: NASA.
Hình minh họa mô tả vị trí miệng núi lửa Clavius của mặt trăng với nước được phát hiện trong đất của mặt trăng ở đây cùng với hình ảnh đài quan sát SOFIA của NASA. Ảnh: NASA.
Hình minh họa mô tả vị trí miệng núi lửa Clavius của mặt trăng với nước được phát hiện trong đất của mặt trăng ở đây cùng với hình ảnh đài quan sát SOFIA của NASA. Ảnh: NASA.
Lên top