2 tháng nữa, NASA sẽ phóng tàu SpaceX với phi hành gia lên ISS

4 phi hành gia sẽ thực hiện sứ mệnh của họ trong vòng 6 tháng trên Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: NASA
4 phi hành gia sẽ thực hiện sứ mệnh của họ trong vòng 6 tháng trên Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: NASA
4 phi hành gia sẽ thực hiện sứ mệnh của họ trong vòng 6 tháng trên Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: NASA
Lên top