NASA tiết lộ kế hoạch đưa phi hành gia nữ đầu tiên lên mặt trăng

NASA dự kiến đưa phi hành gia nữ lên mặt trăng thông qua chương trình Artemis vào năm 2024. Ảnh: CNN
NASA dự kiến đưa phi hành gia nữ lên mặt trăng thông qua chương trình Artemis vào năm 2024. Ảnh: CNN
NASA dự kiến đưa phi hành gia nữ lên mặt trăng thông qua chương trình Artemis vào năm 2024. Ảnh: CNN
Lên top