Nghiên cứu báo động sự tồn vong của khí hậu đại dương trên Trái đất

Các vùng biển trên thế giới đã hấp thụ khoảng 1/3 tổng lượng ô nhiễm carbon thế giới tạo ra từ Cách mạng Công nghiệp. Ảnh: AFP
Các vùng biển trên thế giới đã hấp thụ khoảng 1/3 tổng lượng ô nhiễm carbon thế giới tạo ra từ Cách mạng Công nghiệp. Ảnh: AFP
Các vùng biển trên thế giới đã hấp thụ khoảng 1/3 tổng lượng ô nhiễm carbon thế giới tạo ra từ Cách mạng Công nghiệp. Ảnh: AFP
Lên top