Đại dịch COVID-19 làm giảm phát thải carbon toàn cầu thấp nhất trong 15 năm

Người dân tập trung ngắm cảnh tại công viên Tamar ở Hong Kong trong điều kiện thời tiết và không khí tốt. Ảnh: AFP
Người dân tập trung ngắm cảnh tại công viên Tamar ở Hong Kong trong điều kiện thời tiết và không khí tốt. Ảnh: AFP
Người dân tập trung ngắm cảnh tại công viên Tamar ở Hong Kong trong điều kiện thời tiết và không khí tốt. Ảnh: AFP
Lên top