Trưng bày khối đá sao Hỏa nguyên vẹn lớn nhất trên Trái đất

Bề mặt sao Hỏa ở khu vực nhiều đá mà tàu Perseverance đang thăm dò. Ảnh: NASA
Bề mặt sao Hỏa ở khu vực nhiều đá mà tàu Perseverance đang thăm dò. Ảnh: NASA
Bề mặt sao Hỏa ở khu vực nhiều đá mà tàu Perseverance đang thăm dò. Ảnh: NASA
Lên top