Khám phá mới về những điểm sâu nhất của 5 đại dương

Vị trí của các điểm sâu nhất trong mỗi đại dương trên thế giới (Đại Tây Dương, Nam Đại Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Bắc Cực). Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh
Vị trí của các điểm sâu nhất trong mỗi đại dương trên thế giới (Đại Tây Dương, Nam Đại Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Bắc Cực). Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh
Vị trí của các điểm sâu nhất trong mỗi đại dương trên thế giới (Đại Tây Dương, Nam Đại Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Bắc Cực). Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh
Lên top