NASA hoãn phóng tàu vũ trụ Dragon của SpaceX vào phút chót

NASA và SpaceX thông báo hoãn sứ mệnh tiếp tế lên trạm vũ trụ ISS ngay phút chót. Ảnh: NASA
NASA và SpaceX thông báo hoãn sứ mệnh tiếp tế lên trạm vũ trụ ISS ngay phút chót. Ảnh: NASA
NASA và SpaceX thông báo hoãn sứ mệnh tiếp tế lên trạm vũ trụ ISS ngay phút chót. Ảnh: NASA
Lên top