Ngắm khung cảnh sao Hỏa đầy mới lạ từ vị trí của thăm dò NASA

Ngắm khung cảnh bề mặt sao Hỏa từ vị trí tàu thám hiểm Perseverance của NASA. Ảnh: NASA
Ngắm khung cảnh bề mặt sao Hỏa từ vị trí tàu thám hiểm Perseverance của NASA. Ảnh: NASA
Ngắm khung cảnh bề mặt sao Hỏa từ vị trí tàu thám hiểm Perseverance của NASA. Ảnh: NASA
Lên top