Cận cảnh tảng đá sao Hỏa tàu thăm dò NASA định khoan lấy mẫu

Tảng đá sao Hỏa Rochette. Ảnh: NASA
Tảng đá sao Hỏa Rochette. Ảnh: NASA
Tảng đá sao Hỏa Rochette. Ảnh: NASA
Lên top