Trung Quốc tính xây tàu vũ trụ gấp 10 lần Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Mô hình module lõi trạm vũ trụ Thiên Hà của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Mô hình module lõi trạm vũ trụ Thiên Hà của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Mô hình module lõi trạm vũ trụ Thiên Hà của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top